”Miten luemme? Kaunokirjallisuuden lukemisen muodot kirjallisuudenopetuksessa”  -hankkeessa tutkitaan tapoja, joilla lukemistapahtumaa voidaan uudistaa ja tehdä nuorille houkuttelevammaksi.

Työryhmä tutkii sekä kaunokirjallisuuden lukemisen teoriaan että sen opettamiseen liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on löytää uudenlaisia välineitä erityisesti lukiotasolla oppilaiden lukemissuhteen parantamiseen sekä kartoittaa kouluopetuksessa hyödynnettäviä uudenlaisia lähestymistapoja sanataiteeseen.

Hanke tuottaa uutta tietoa opetussuunnitelmien kirjallisuuskäsityksistä, oppilaiden kaunokirjallisuuden lukemisesta ja kirjallisuuden opettamisesta sekä antaa uusia lähtökohtia konkreettiseen opetustyöhön.

Hanke on käynnistetty Turun yliopiston Yleisen kirjallisuustieteen oppiaineessa, ja sen vetäjänä toimii yliopistonlehtori Aino Mäkikalli (ainmak@utu.fi).

Kolmivuotisen (2018 – 2020) hankkeen  rahoittaa Koneen Säätiö.